Tag Archives: Publication

Research visit to Singapore

This week I will be conducting a visit to Singapore to work on a Special Issue on “Power, Narratives, and the role of third parties: Understanding Power (Shift) in East Asia” for Asian Perspective with my RSIS co-guest editor Dr Li Mingjiang. This issue is part of Prof. Linus Hagström and my Power Shift in East Asia project funded by the Marianne and Marcus Wallenberg Foundation.

I will also be visiting, among others, the East Asia Institute at National University of Singapore and the Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

Share

Ny antologi: Tankar om Defensiven

Föreliggande bok är resultatet av två fältövningar utförda av Marksektionen (vid Taktikavdelningen) på Försvars-högskolan. Exemplen är hämtade från de båda världs-krigen, Narva 1944 och Caporetto (idag: Kobarid) 1917. Exemplen rör synen på offensiv och defensiv såsom tankemodeller. Artiklarna relaterar de historiska skedena till dagens svenska Försvarsmakt som i hög grad ser offensiven som det förhärskande begreppet av det två. Fältövningar är en metod som utvecklats vid Försvarshögskolan sedan lång tid och som Marksektionen i sin tur har förfinat som undervisningsmodell för professions-nära officersutbildning. Boken är tänkt att användas som stöd i den marktaktiska utbildningen.

Jeppsson, Tommy, redaktör. Tankar om defensiven. Kungl Krigsvetenskapsakademien & Försvarshögskolan, 2018, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-8753 .

Mitt eget bidrag är ”Offensivens roll i taktiskt tänkande: Slaget vid Caporetto 1917”[The role of the offensive in tactical thinking: the case of Caporetto 1917] skrivet tillsammans med Övlt Peter Ahlström.

Share

Summary of BRI report published Hong Kong Trade Development Council

Summary of my report  on Sweden’s approach to China’s Belt and Road Initiative published by Hong Kong Trade Development Council. See http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/The-Belt-and-Road-Initiative/Sweden-s-approach-to-China-s-Belt-and-Road-Initiative/obor/en/1/1X3CGF6L/1X0ACL54.htm 

Share

Endast genom anfall kan ett avgörande nås

Our findings on why the offensive dominates in military tactical thinking among Swedish army officers just published in the Proceedings and Journal of the Royal Swedish Academy of War Sciences:

“Endast genom anfall kan ett avgörande nås: Varför dominerar offensiven militärt taktiskt tänkande?” (with Övlt Peter Ahlström), Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar & Tidskrift [Proceedings and Journal of the Royal Swedish Academy of War Sciences], No 2 April/June, 2017:6-18. [OPEN ACCESS]

Share

What should a European Strategy towards East Asia look like?

As part of the Towards European Global Strategy at the Swedish Institute of International Affairs I wrote a paper on what should a European Strategy towards East Asia look like. The space given to Asia in the final report may have been limited, but Asia is cruial for Europe as we are in the process of a Global Power Shift from the West to the East. I think my paper give some pointers what our strategy should look like. 

A European Strategy towards East Asia: moving from good intentions to action (UI Occasional Paper No. 19, Stockholm: The Swedish Institute of International Affairs, 2013)

Share