Category Archives: Army tactics

Staff-Ride in the Ardennes

This week I have co-organised a Staff-Ride for a course on land operations and tactics for the Higher Command and Staff Program at the Swedish Defence University together with Lieutenant Colonel Per Lindahl, Head of the Land Operations Division. It was a very successful trip where we used five different themes – Offensive/Defensive, Division/Command, Technology, tactics, and Logistics – as a starting point for discussions and seminars at various themed terrain locations.

We also spent a day studying and reflecting on the consequences of the profession, leadership, courage and symbolic values during a visit to Verdun.

 

Strategic Talks: Perspectives on the war in Ukraine

My college Niklas Nilsson, Associate Professor and Senior Lecturer in War Studies and my co-convenor of the Hybrid Warfare Research Group (HWRG) and the Land Warfare Research Group (LWRG) will talk on Ukraine in a live webinar moderated by the Vice-Chancellor of the Swedish Defence Robert Egnell on Perspectives on the war in Ukraine.

More information here

Date: Mar 08, 2022
Time: 12:00 PM—1:00 PM
Location: Online, https://play.fhs.se/media/Strategic+TalksA+Perspectives+on+the+war+in+Ukraine/0_lnk2uqj7 

 

Grant for developing a network in War Studies for Research on Land Operations and Tactics

Today I and Dr Niklas Nilsson received a Research Initiation grant (F20-0119) from the RJ Foundation for developing an International Network in War Studies for Research on Land Operations and Tactics.

Abstract:
International politics has become ever more volatile over the last decade, increasing the risk of large-scale military violence. Yet the precise character of future wars will depend on a range of factors that relate to adversaries, allies, technology, geographical scope and multiple domains of warfare. Few would question the fact that land forces will continue to be important in the foreseeable future. However, given that the battlefield is in a state of transformation, so is the mission, purpose and utilisation of land forces. Indeed, serious questions are being asked about the future conduct of land warfare in the face of major, complex challenges and security threats.

The proposed research initiation will zero in on the evolving role of land forces, focusing particularly on the changes that have taken place in the art of commanding and executing combat and on the role of rapid technological innovation and information dissemination in shaping warfare. Furthermore, it is pertinent to revisit the established military theory and thinking (some of it neglected in recent years) with lessons learned from contemporary land warfare.

The initiative will bring together world-leading international researchers on land warfare from across Europe, the US, and beyond. The project will centre around two workshops and exchanges of visiting researchers, exploring a number of key issues from a thematic and an empirical perspective.

Essäsamling om markoperationer och taktik

I dagarna kom en volym med 25 essäer på temat ledning av markoperationer skrivna av officerare på högre officersprogrammet från tryckeriet. Dessa essäer är skrivna av de officerare som deltog
på Högre Officersprogrammets (HOP) valbara kurs ”Ledning av markoperationer” under vårterminen 2020.

Här återfinns innehållsförteckning och inledningen av mig och Övlt Daniel Rydberg:
Essäer om markoperationer och taktik – 2020 – TOC + inledning

New article: Military Strategic Communication at the Tactical Level in Counterinsurgency Operations focusing on Sweden in Afghanistan

New article co-authored with Elin Norrman on Military Strategic Communication at the Tactical Level in Counterinsurgency Operations focusing on Sweden in Afghanistan. The article investigates the implementation of strategic communication at the lower segment of the military hierarchy in counter-insurgency (COIN) operations. It focuses primarily on the experiences of communicating strategically at the tactical level in manoeuvre forces, using Sweden in Afghanistan as a case study.

It is found that the tactical level often distances itself from the communicator tasks, arguing that this belongs to other units or personnel. However, the tactical level also pinpoints the vital role they play in shaping attitudes and beliefs in the area of operations. The results thus indicate a type of cognitive split in the perception of the communicator role among the manoeuvre forces.

Furthermore, the study reveals several obstacles in effectively executing strategic communication in the military domain. The most prominent areas are contradictions in messages due to force-protection measures and lack of synchronization.

To cite: Norrman, Elin and Mikael Weissmann, “Military Strategic Communication at the Tactical Level in Counterinsurgency Operations: The case of Sweden in Afghanistan,” Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift [Proceedings and Journal of the Royal Swedish Academy of War Sciences], No 3, 2020: 19–47. Full text available from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-9509

KKrVAHT_Military Strategic Communication in Counterinsurgency operations -Norrman&Weissmann 2020

 

 

New publication on ground operations and tactics

Läs om “Att Leda Markoperationer” i nytt bihäfte till KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS Handlingar och Tidskrift som jag har redigerat tillsammans med övlt Daniel Rydberg.

I detta bihäfte återfinns sex essäer på temat ledning av markoperationer. Dessa är skrivna av de officerare som deltog på det högre officersprogrammets (HOP) valbara kurs ”Markoperationer” under vårterminen 2019. I samband med denna kurs genomförande
fick deltagarna skriva essäer inom det övergripande temat ”offensivt/defensivt tänkande, människan och manövern”. Ett
urval av dessa essäer återfinns i detta bihäfte.

Ladda ner hela publikationen här (PDF).

INNEHÅLL
Att leda markoperationer
av Mikael Weissmann och Daniel Rydberg
Uppdragstaktiken dragen till sin spets: Var går gränsen för svensk tillämpning av uppdragstaktik?
av Klas Åkesson
Teknologiska systems inverkan på taktiken
av Alicia Alkert
Konceptuell och kognitiv flexibilitet: Vad krävs för att vi ska kunna återhämta oss från överraskning?
av Jan-Åke Andersson
Att följa vattnets väg är att följa chefens avsikt
av Marcus Rosened
Flexibel avvärjningsstrid mot en okänd motståndare
av Frans von Fieandt
Kulminerar moralen?
av Mona Bäck

Reference: Weissmann, Mikael och Daniel Rydberg (reds), Att leda markoperationer, KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS Handlingar och Tidskrift, Bihäfte, 2020.

Resumé in english

This volume contains six essays with a focus on how to conduct and lead ground operations. The essays are written by officers of the Swedish Higher Joint Command and Staff Programme. The contributions in the volume all have a focus on ground operations and tactics, but also cover a wide range of questions selected by the contributors themselves. The texts are written in conjunction with a field exercise [fältövning] to the Ardennes, where we put focus on the interplay between theory and ractice. The course itself is part of the Program’s tactical profile. This profile aims to facilitate combining scientific foundations and the proven experience of the military profession. The profile is intended to provide a holistic and professionally-oriented, in-depth understanding of the tactical level.

Ny antologi: Tankar om Defensiven

Föreliggande bok är resultatet av två fältövningar utförda av Marksektionen (vid Taktikavdelningen) på Försvars-högskolan. Exemplen är hämtade från de båda världs-krigen, Narva 1944 och Caporetto (idag: Kobarid) 1917. Exemplen rör synen på offensiv och defensiv såsom tankemodeller. Artiklarna relaterar de historiska skedena till dagens svenska Försvarsmakt som i hög grad ser offensiven som det förhärskande begreppet av det två. Fältövningar är en metod som utvecklats vid Försvarshögskolan sedan lång tid och som Marksektionen i sin tur har förfinat som undervisningsmodell för professions-nära officersutbildning. Boken är tänkt att användas som stöd i den marktaktiska utbildningen.

Jeppsson, Tommy, redaktör. Tankar om defensiven. Kungl Krigsvetenskapsakademien & Försvarshögskolan, 2018, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-8753 .

Mitt eget bidrag är ”Offensivens roll i taktiskt tänkande: Slaget vid Caporetto 1917”[The role of the offensive in tactical thinking: the case of Caporetto 1917] skrivet tillsammans med Övlt Peter Ahlström.