Tag Archives: warfare

Att leda markoperationer – en essäsamling

(NEW ESSAY COLLECTION ON “LEADING LAND OPERATIONS” in Swedish)

Övlt Daniel Rydberg och jag har sammanställt en volym med 29 essäer på temat ledning av markoperationer. Dessa är skrivna av officerare på högre officersprogrammet i samband med en kurs i markoperationer som Övlt Rydberg och jag ansvarade för (”Ledning av markoperationer”). Essäerna berör det övergripande temat ”offensivt/defensivt tänkande, människan och manövern”.

Introduktionen som även innehåller en sammanfattning av kapitlen kan du läsa här: “Att leda markoperationer”.

Mer information om volymen: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1351839 .

Citera:
Weissmann, Mikael, and Daniel Rydberg, eds. Att leda markoperationer : En essäsamling. Stockholm: Marksektionen, Försvarshögskolan, 2019.

Share

Hybrid warfare and hybrid threats today and tomorrow: towards an analytical framework

I just published a new article in Baltic Defence College’s Journal on Baltic Security – HYBRID WARFARE AND HYBRID THREATS TODAY AND TOMORROW: TOWARDS AN ANALYTICAL FRAMEWORK.

This article first traces the origin of hybrid warfare and the label game surrounding the concept, asking whether it is merely old wine in a new bottle, and if so, whether it is still a useful concept. It is found that while being old wine in new bottles, it is still a good wine well worth drinking. While there is not much new in the concept itself, it is a useful tool to think about past wars, today’s wars and the wars of the future. Thereafter, this paper analyses how hybrid warfare and hybrid threats are to be understood in the context of peace, conflict and war. It is shown how hybrid warfare and threats fit into our traditional understanding of conflict dynamics.

Full text (OPEN ACCESS): https://doi.org/10.2478/jobs-2019-0002

Share