Tag Archives: War Studies

New publication on ground operations and tactics

Läs om “Att Leda Markoperationer” i nytt bihäfte till KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS Handlingar och Tidskrift som jag har redigerat tillsammans med övlt Daniel Rydberg.

I detta bihäfte återfinns sex essäer på temat ledning av markoperationer. Dessa är skrivna av de officerare som deltog på det högre officersprogrammets (HOP) valbara kurs ”Markoperationer” under vårterminen 2019. I samband med denna kurs genomförande
fick deltagarna skriva essäer inom det övergripande temat ”offensivt/defensivt tänkande, människan och manövern”. Ett
urval av dessa essäer återfinns i detta bihäfte.

Ladda ner hela publikationen här (PDF).

INNEHÅLL
Att leda markoperationer
av Mikael Weissmann och Daniel Rydberg
Uppdragstaktiken dragen till sin spets: Var går gränsen för svensk tillämpning av uppdragstaktik?
av Klas Åkesson
Teknologiska systems inverkan på taktiken
av Alicia Alkert
Konceptuell och kognitiv flexibilitet: Vad krävs för att vi ska kunna återhämta oss från överraskning?
av Jan-Åke Andersson
Att följa vattnets väg är att följa chefens avsikt
av Marcus Rosened
Flexibel avvärjningsstrid mot en okänd motståndare
av Frans von Fieandt
Kulminerar moralen?
av Mona Bäck

Reference: Weissmann, Mikael och Daniel Rydberg (reds), Att leda markoperationer, KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS Handlingar och Tidskrift, Bihäfte, 2020.

Resumé in english

This volume contains six essays with a focus on how to conduct and lead ground operations. The essays are written by officers of the Swedish Higher Joint Command and Staff Programme. The contributions in the volume all have a focus on ground operations and tactics, but also cover a wide range of questions selected by the contributors themselves. The texts are written in conjunction with a field exercise [fältövning] to the Ardennes, where we put focus on the interplay between theory and ractice. The course itself is part of the Program’s tactical profile. This profile aims to facilitate combining scientific foundations and the proven experience of the military profession. The profile is intended to provide a holistic and professionally-oriented, in-depth understanding of the tactical level.

Share

Att leda markoperationer – en essäsamling

(NEW ESSAY COLLECTION ON “LEADING LAND OPERATIONS” in Swedish)

Övlt Daniel Rydberg och jag har sammanställt en volym med 29 essäer på temat ledning av markoperationer. Dessa är skrivna av officerare på högre officersprogrammet i samband med en kurs i markoperationer som Övlt Rydberg och jag ansvarade för (”Ledning av markoperationer”). Essäerna berör det övergripande temat ”offensivt/defensivt tänkande, människan och manövern”.

Introduktionen som även innehåller en sammanfattning av kapitlen kan du läsa här: “Att leda markoperationer”.

Mer information om volymen: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1351839 .

Citera:
Weissmann, Mikael, and Daniel Rydberg, eds. Att leda markoperationer : En essäsamling. Stockholm: Marksektionen, Försvarshögskolan, 2019.

Share

Research on military tactical thinking noted by the swedish officers’ Magazine

Our recent article “Mirror, mirror on the wall, who is the most offensive of them all? – Explaining the offensive bias in military tactical thinking” in Defence Studies has received the attention by the Swedish Officers’ magazine “Officerstidningen”. Read an interview with my co-author LtCol Peter Ahlström here: https://www.officersforbundet.se/globalassets/pdfer/officerstidningen/2019/officerstidningen-nr-5-2019.pdf (pp. 10-11) (in Swedish).

Share

Preparation of next years higher staff course

Preparing the elective course in Ground Operations for next years Higher Staff Course at the Swedish Defence University. New program, new courses. A lot of work, but this is going to be fun!

Share

Ny antologi: Tankar om Defensiven

Föreliggande bok är resultatet av två fältövningar utförda av Marksektionen (vid Taktikavdelningen) på Försvars-högskolan. Exemplen är hämtade från de båda världs-krigen, Narva 1944 och Caporetto (idag: Kobarid) 1917. Exemplen rör synen på offensiv och defensiv såsom tankemodeller. Artiklarna relaterar de historiska skedena till dagens svenska Försvarsmakt som i hög grad ser offensiven som det förhärskande begreppet av det två. Fältövningar är en metod som utvecklats vid Försvarshögskolan sedan lång tid och som Marksektionen i sin tur har förfinat som undervisningsmodell för professions-nära officersutbildning. Boken är tänkt att användas som stöd i den marktaktiska utbildningen.

Jeppsson, Tommy, redaktör. Tankar om defensiven. Kungl Krigsvetenskapsakademien & Försvarshögskolan, 2018, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-8753 .

Mitt eget bidrag är ”Offensivens roll i taktiskt tänkande: Slaget vid Caporetto 1917”[The role of the offensive in tactical thinking: the case of Caporetto 1917] skrivet tillsammans med Övlt Peter Ahlström.

Share

teaching in the fireld

This week we moved our class out in the classroom, travelling to Northern Sweden to experience tactics in practice including handling winter conditions. It was a great and most successful week with our cadets.

Below you will find some picture showing what they experienced.

Share

WORKSHOP: Hybrid Threats and Asymmetric Warfare: What to do?

In November I am organising a workshop on “Hybrid Threats and Asymmetric Warfare: What to do?” in Stockholm 14-15 November, 2017 at the Swedish Defence University (SEDU). It is organised by the Land Operation Section, Dept. of Military Studies at the Swedish Defence University (SEDU) in collaboration with the Centre for Conflict, Rule of Law and Society, Bournemouth University and the
Center for Asymmetric Threat Studies (CATS). It is funded by Riksbankens Jubileumsfond (RJ) (Grant No: F16-1240:1)

 

DOWNLOAD CONFERENCE REPORT

Purpose

The international security environment has seemingly left the post-cold war parenthesis of everlasting peace and evolved into a volatile and increasingly grey area of war and peace. Security challenges arising from both hybrid wars and hybrid threats are today high on security agendas in Sweden, Europe as well as internationally. However, despite the attention there is today a lack of research that address how such “new” wars and threats should be handled. While studies do exist addressing specific issues, a comprehensive approach to how hybrid wars and threats are to be handled are still lacking. This is particularly so when it comes to experience sharing between states. The here proposed workshop will be a first step towards developing such a comprehensive approach.

The aim of this workshop is to bridge across disciplinary boundaries as well as between researchers and practitioners within and outside Sweden, utilising each group’s extensive experiences and knowledge in to a coherent whole. The aim of the workshop is to besides producing and disseminate new knowledge, to work as the foundation for long-term collaboration, being the first step in the creation of a European Network on Hybrid Warfare Capabilities that can work across borders as well as being a channel between the state of the art of research and practice.

The workshop

Though being mainly a scientific workshop, a number of practitioners will be invited. Our aim is that each session shall include a mix of presentations by academics and practitioners. The workshop will also include round-table discussions to facilitate innovative and reflective discussions across the academic-practitioner border. To facilitate the production of new knowledge and the development of future cooperation we are not expecting finished papers from all participants, but instead we want to put emphasise on facilitating the development of new ideas associated with hybrid threats/warfare broadly speaking.

For more information contact mikael.weissmann@fhs.se.

Share

Endast genom anfall kan ett avgörande nås

Our findings on why the offensive dominates in military tactical thinking among Swedish army officers just published in the Proceedings and Journal of the Royal Swedish Academy of War Sciences:

“Endast genom anfall kan ett avgörande nås: Varför dominerar offensiven militärt taktiskt tänkande?” (with Övlt Peter Ahlström), Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar & Tidskrift [Proceedings and Journal of the Royal Swedish Academy of War Sciences], No 2 April/June, 2017:6-18. [OPEN ACCESS]

Share

Global Shadow War – new article

“Global shadow war: a conceptual analysis”, Dynamics of Asymmetric Conflict, Vol. 8, Iss. 3, 2015 (with Markus Lyckman)

Abstract:

The US strategic shift from nation-building to what has been labelled “light footprint” has carried with it a number of changes in the practices used when waging war on terrorism. These activities include covert and clandestine action by special operations and paramilitary forces, and others, operating under a shadowy mandate. It is essential to analyse these changes, due to the nature of the actions taken and the global reach and consequences of US foreign policies. The concept of “global shadow war” has been used by scholars and journalists alike to describe the practices associated with the light footprint framework, although the concept is ambiguous, lacks clear conceptual boundaries and is yet to be defined. This article attempts to resolve the problem of ambiguity through a systematic analysis of how and when the concept is used, in the process establishing its conceptual boundaries and definitional qualities. Using a method for concept analysis developed by Giovanni Sartori, the article provides a conceptual definition which is more clearly delineated, encompasses the characteristics found in the sources studied, and can be used when theorizing about the many practices taking place within the light footprint framework.

[Link to full text of published version]
[Link to accepted pre-publication version (PDF)]

Share