Tag Archives: War

Att leda markoperationer – en essäsamling

(NEW ESSAY COLLECTION ON “LEADING LAND OPERATIONS” in Swedish)

Övlt Daniel Rydberg och jag har sammanställt en volym med 29 essäer på temat ledning av markoperationer. Dessa är skrivna av officerare på högre officersprogrammet i samband med en kurs i markoperationer som Övlt Rydberg och jag ansvarade för (”Ledning av markoperationer”). Essäerna berör det övergripande temat ”offensivt/defensivt tänkande, människan och manövern”.

Introduktionen som även innehåller en sammanfattning av kapitlen kan du läsa här: “Att leda markoperationer”.

Mer information om volymen: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1351839 .

Citera:
Weissmann, Mikael, and Daniel Rydberg, eds. Att leda markoperationer : En essäsamling. Stockholm: Marksektionen, Försvarshögskolan, 2019.

Share

Research on military tactical thinking noted by the swedish officers’ Magazine

Our recent article “Mirror, mirror on the wall, who is the most offensive of them all? – Explaining the offensive bias in military tactical thinking” in Defence Studies has received the attention by the Swedish Officers’ magazine “Officerstidningen”. Read an interview with my co-author LtCol Peter Ahlström here: https://www.officersforbundet.se/globalassets/pdfer/officerstidningen/2019/officerstidningen-nr-5-2019.pdf (pp. 10-11) (in Swedish).

Share

Ny antologi: Tankar om Defensiven

Föreliggande bok är resultatet av två fältövningar utförda av Marksektionen (vid Taktikavdelningen) på Försvars-högskolan. Exemplen är hämtade från de båda världs-krigen, Narva 1944 och Caporetto (idag: Kobarid) 1917. Exemplen rör synen på offensiv och defensiv såsom tankemodeller. Artiklarna relaterar de historiska skedena till dagens svenska Försvarsmakt som i hög grad ser offensiven som det förhärskande begreppet av det två. Fältövningar är en metod som utvecklats vid Försvarshögskolan sedan lång tid och som Marksektionen i sin tur har förfinat som undervisningsmodell för professions-nära officersutbildning. Boken är tänkt att användas som stöd i den marktaktiska utbildningen.

Jeppsson, Tommy, redaktör. Tankar om defensiven. Kungl Krigsvetenskapsakademien & Försvarshögskolan, 2018, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-8753 .

Mitt eget bidrag är ”Offensivens roll i taktiskt tänkande: Slaget vid Caporetto 1917”[The role of the offensive in tactical thinking: the case of Caporetto 1917] skrivet tillsammans med Övlt Peter Ahlström.

Share

Endast genom anfall kan ett avgörande nås

Our findings on why the offensive dominates in military tactical thinking among Swedish army officers just published in the Proceedings and Journal of the Royal Swedish Academy of War Sciences:

“Endast genom anfall kan ett avgörande nås: Varför dominerar offensiven militärt taktiskt tänkande?” (with Övlt Peter Ahlström), Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar & Tidskrift [Proceedings and Journal of the Royal Swedish Academy of War Sciences], No 2 April/June, 2017:6-18. [OPEN ACCESS]

Share

Global Shadow War – new article

“Global shadow war: a conceptual analysis”, Dynamics of Asymmetric Conflict, Vol. 8, Iss. 3, 2015 (with Markus Lyckman)

Abstract:

The US strategic shift from nation-building to what has been labelled “light footprint” has carried with it a number of changes in the practices used when waging war on terrorism. These activities include covert and clandestine action by special operations and paramilitary forces, and others, operating under a shadowy mandate. It is essential to analyse these changes, due to the nature of the actions taken and the global reach and consequences of US foreign policies. The concept of “global shadow war” has been used by scholars and journalists alike to describe the practices associated with the light footprint framework, although the concept is ambiguous, lacks clear conceptual boundaries and is yet to be defined. This article attempts to resolve the problem of ambiguity through a systematic analysis of how and when the concept is used, in the process establishing its conceptual boundaries and definitional qualities. Using a method for concept analysis developed by Giovanni Sartori, the article provides a conceptual definition which is more clearly delineated, encompasses the characteristics found in the sources studied, and can be used when theorizing about the many practices taking place within the light footprint framework.

[Link to full text of published version]
[Link to accepted pre-publication version (PDF)]

Share