Tag Archives: Teaching

New publication on ground operations and tactics

Läs om “Att Leda Markoperationer” i nytt bihäfte till KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS Handlingar och Tidskrift som jag har redigerat tillsammans med övlt Daniel Rydberg.

I detta bihäfte återfinns sex essäer på temat ledning av markoperationer. Dessa är skrivna av de officerare som deltog på det högre officersprogrammets (HOP) valbara kurs ”Markoperationer” under vårterminen 2019. I samband med denna kurs genomförande
fick deltagarna skriva essäer inom det övergripande temat ”offensivt/defensivt tänkande, människan och manövern”. Ett
urval av dessa essäer återfinns i detta bihäfte.

Ladda ner hela publikationen här (PDF).

INNEHÅLL
Att leda markoperationer
av Mikael Weissmann och Daniel Rydberg
Uppdragstaktiken dragen till sin spets: Var går gränsen för svensk tillämpning av uppdragstaktik?
av Klas Åkesson
Teknologiska systems inverkan på taktiken
av Alicia Alkert
Konceptuell och kognitiv flexibilitet: Vad krävs för att vi ska kunna återhämta oss från överraskning?
av Jan-Åke Andersson
Att följa vattnets väg är att följa chefens avsikt
av Marcus Rosened
Flexibel avvärjningsstrid mot en okänd motståndare
av Frans von Fieandt
Kulminerar moralen?
av Mona Bäck

Reference: Weissmann, Mikael och Daniel Rydberg (reds), Att leda markoperationer, KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS Handlingar och Tidskrift, Bihäfte, 2020.

Resumé in english

This volume contains six essays with a focus on how to conduct and lead ground operations. The essays are written by officers of the Swedish Higher Joint Command and Staff Programme. The contributions in the volume all have a focus on ground operations and tactics, but also cover a wide range of questions selected by the contributors themselves. The texts are written in conjunction with a field exercise [fältövning] to the Ardennes, where we put focus on the interplay between theory and ractice. The course itself is part of the Program’s tactical profile. This profile aims to facilitate combining scientific foundations and the proven experience of the military profession. The profile is intended to provide a holistic and professionally-oriented, in-depth understanding of the tactical level.

Share

Att leda markoperationer – en essäsamling

(NEW ESSAY COLLECTION ON “LEADING LAND OPERATIONS” in Swedish)

Övlt Daniel Rydberg och jag har sammanställt en volym med 29 essäer på temat ledning av markoperationer. Dessa är skrivna av officerare på högre officersprogrammet i samband med en kurs i markoperationer som Övlt Rydberg och jag ansvarade för (”Ledning av markoperationer”). Essäerna berör det övergripande temat ”offensivt/defensivt tänkande, människan och manövern”.

Introduktionen som även innehåller en sammanfattning av kapitlen kan du läsa här: “Att leda markoperationer”.

Mer information om volymen: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1351839 .

Citera:
Weissmann, Mikael, and Daniel Rydberg, eds. Att leda markoperationer : En essäsamling. Stockholm: Marksektionen, Försvarshögskolan, 2019.

Share

Explaining the offensive bias in military tactical thinking

New article with LtCol (ret) Peter Ahlström in Defence Studies that explores why the offensive dominates military tactical thinking. Our article, “Mirror, mirror on the wall, who is the most offensive of them all? – Explaining the offensive bias in military tactical thinking” is published open access, so anyone can download the article free:
https://doi.org/10.1080/14702436.2019.1599287 .

Abstract:
This article explores why the offensive predominates military tactical thinking. With survey results showing an offensive bias among 60 per cent of senior Swedish officers and as many as 80 per cent in the case of the army, it is clear that this is not just a problem of the past but is equally relevant today. The article asks why there is a tendency to perceive and understand offensive tactics as the preferred choice and the way to conduct battle that should be encouraged and preferred. Drawing on existing research and the findings of a pilot study, ten propositions for why the offensive bias exists are tested using a mixed-method approach. Based on the findings, the article develops a model to understand why the offensive dominates military tactical thinking. It is found that the two key constitutive factors behind the offensive bias are military culture and education. These factors most directly and profoundly influence an officer’s identity, perceptions, and thinking. Military culture and education, in turn, work as a prism for four other factors: military history, the theory and principles of war, doctrine and TTPs, and psychological factors.

KEYWORDS: Militarycult of the offensiveattackoffensivetactical thinkingtacticseducationmilitary cultureSwedenarmy

Share

Preparation of next years higher staff course

Preparing the elective course in Ground Operations for next years Higher Staff Course at the Swedish Defence University. New program, new courses. A lot of work, but this is going to be fun!

Share

teaching in the fireld

This week we moved our class out in the classroom, travelling to Northern Sweden to experience tactics in practice including handling winter conditions. It was a great and most successful week with our cadets.

Below you will find some picture showing what they experienced.

Share