Tag Archives: Tactics

New publication on ground operations and tactics

Läs om “Att Leda Markoperationer” i nytt bihäfte till KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS Handlingar och Tidskrift som jag har redigerat tillsammans med övlt Daniel Rydberg.

I detta bihäfte återfinns sex essäer på temat ledning av markoperationer. Dessa är skrivna av de officerare som deltog på det högre officersprogrammets (HOP) valbara kurs ”Markoperationer” under vårterminen 2019. I samband med denna kurs genomförande
fick deltagarna skriva essäer inom det övergripande temat ”offensivt/defensivt tänkande, människan och manövern”. Ett
urval av dessa essäer återfinns i detta bihäfte.

Ladda ner hela publikationen här (PDF).

INNEHÅLL
Att leda markoperationer
av Mikael Weissmann och Daniel Rydberg
Uppdragstaktiken dragen till sin spets: Var går gränsen för svensk tillämpning av uppdragstaktik?
av Klas Åkesson
Teknologiska systems inverkan på taktiken
av Alicia Alkert
Konceptuell och kognitiv flexibilitet: Vad krävs för att vi ska kunna återhämta oss från överraskning?
av Jan-Åke Andersson
Att följa vattnets väg är att följa chefens avsikt
av Marcus Rosened
Flexibel avvärjningsstrid mot en okänd motståndare
av Frans von Fieandt
Kulminerar moralen?
av Mona Bäck

Reference: Weissmann, Mikael och Daniel Rydberg (reds), Att leda markoperationer, KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS Handlingar och Tidskrift, Bihäfte, 2020.

Resumé in english

This volume contains six essays with a focus on how to conduct and lead ground operations. The essays are written by officers of the Swedish Higher Joint Command and Staff Programme. The contributions in the volume all have a focus on ground operations and tactics, but also cover a wide range of questions selected by the contributors themselves. The texts are written in conjunction with a field exercise [fältövning] to the Ardennes, where we put focus on the interplay between theory and ractice. The course itself is part of the Program’s tactical profile. This profile aims to facilitate combining scientific foundations and the proven experience of the military profession. The profile is intended to provide a holistic and professionally-oriented, in-depth understanding of the tactical level.

Share

Att leda markoperationer – en essäsamling

(NEW ESSAY COLLECTION ON “LEADING LAND OPERATIONS” in Swedish)

Övlt Daniel Rydberg och jag har sammanställt en volym med 29 essäer på temat ledning av markoperationer. Dessa är skrivna av officerare på högre officersprogrammet i samband med en kurs i markoperationer som Övlt Rydberg och jag ansvarade för (”Ledning av markoperationer”). Essäerna berör det övergripande temat ”offensivt/defensivt tänkande, människan och manövern”.

Introduktionen som även innehåller en sammanfattning av kapitlen kan du läsa här: “Att leda markoperationer”.

Mer information om volymen: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1351839 .

Citera:
Weissmann, Mikael, and Daniel Rydberg, eds. Att leda markoperationer : En essäsamling. Stockholm: Marksektionen, Försvarshögskolan, 2019.

Share

Research on military tactical thinking noted by the swedish officers’ Magazine

Our recent article “Mirror, mirror on the wall, who is the most offensive of them all? – Explaining the offensive bias in military tactical thinking” in Defence Studies has received the attention by the Swedish Officers’ magazine “Officerstidningen”. Read an interview with my co-author LtCol Peter Ahlström here: https://www.officersforbundet.se/globalassets/pdfer/officerstidningen/2019/officerstidningen-nr-5-2019.pdf (pp. 10-11) (in Swedish).

Share

Explaining the offensive bias in military tactical thinking

New article with LtCol (ret) Peter Ahlström in Defence Studies that explores why the offensive dominates military tactical thinking. Our article, “Mirror, mirror on the wall, who is the most offensive of them all? – Explaining the offensive bias in military tactical thinking” is published open access, so anyone can download the article free:
https://doi.org/10.1080/14702436.2019.1599287 .

Abstract:
This article explores why the offensive predominates military tactical thinking. With survey results showing an offensive bias among 60 per cent of senior Swedish officers and as many as 80 per cent in the case of the army, it is clear that this is not just a problem of the past but is equally relevant today. The article asks why there is a tendency to perceive and understand offensive tactics as the preferred choice and the way to conduct battle that should be encouraged and preferred. Drawing on existing research and the findings of a pilot study, ten propositions for why the offensive bias exists are tested using a mixed-method approach. Based on the findings, the article develops a model to understand why the offensive dominates military tactical thinking. It is found that the two key constitutive factors behind the offensive bias are military culture and education. These factors most directly and profoundly influence an officer’s identity, perceptions, and thinking. Military culture and education, in turn, work as a prism for four other factors: military history, the theory and principles of war, doctrine and TTPs, and psychological factors.

KEYWORDS: Militarycult of the offensiveattackoffensivetactical thinkingtacticseducationmilitary cultureSwedenarmy

Share

Ny antologi: Tankar om Defensiven

Föreliggande bok är resultatet av två fältövningar utförda av Marksektionen (vid Taktikavdelningen) på Försvars-högskolan. Exemplen är hämtade från de båda världs-krigen, Narva 1944 och Caporetto (idag: Kobarid) 1917. Exemplen rör synen på offensiv och defensiv såsom tankemodeller. Artiklarna relaterar de historiska skedena till dagens svenska Försvarsmakt som i hög grad ser offensiven som det förhärskande begreppet av det två. Fältövningar är en metod som utvecklats vid Försvarshögskolan sedan lång tid och som Marksektionen i sin tur har förfinat som undervisningsmodell för professions-nära officersutbildning. Boken är tänkt att användas som stöd i den marktaktiska utbildningen.

Jeppsson, Tommy, redaktör. Tankar om defensiven. Kungl Krigsvetenskapsakademien & Försvarshögskolan, 2018, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-8753 .

Mitt eget bidrag är ”Offensivens roll i taktiskt tänkande: Slaget vid Caporetto 1917”[The role of the offensive in tactical thinking: the case of Caporetto 1917] skrivet tillsammans med Övlt Peter Ahlström.

Share

Endast genom anfall kan ett avgörande nås

Our findings on why the offensive dominates in military tactical thinking among Swedish army officers just published in the Proceedings and Journal of the Royal Swedish Academy of War Sciences:

“Endast genom anfall kan ett avgörande nås: Varför dominerar offensiven militärt taktiskt tänkande?” (with Övlt Peter Ahlström), Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar & Tidskrift [Proceedings and Journal of the Royal Swedish Academy of War Sciences], No 2 April/June, 2017:6-18. [OPEN ACCESS]

Share

Global Shadow War – new article

“Global shadow war: a conceptual analysis”, Dynamics of Asymmetric Conflict, Vol. 8, Iss. 3, 2015 (with Markus Lyckman)

Abstract:

The US strategic shift from nation-building to what has been labelled “light footprint” has carried with it a number of changes in the practices used when waging war on terrorism. These activities include covert and clandestine action by special operations and paramilitary forces, and others, operating under a shadowy mandate. It is essential to analyse these changes, due to the nature of the actions taken and the global reach and consequences of US foreign policies. The concept of “global shadow war” has been used by scholars and journalists alike to describe the practices associated with the light footprint framework, although the concept is ambiguous, lacks clear conceptual boundaries and is yet to be defined. This article attempts to resolve the problem of ambiguity through a systematic analysis of how and when the concept is used, in the process establishing its conceptual boundaries and definitional qualities. Using a method for concept analysis developed by Giovanni Sartori, the article provides a conceptual definition which is more clearly delineated, encompasses the characteristics found in the sources studied, and can be used when theorizing about the many practices taking place within the light footprint framework.

[Link to full text of published version]
[Link to accepted pre-publication version (PDF)]

Share