Tag Archives: edited volume

Intervju om ny antologi om hybrida hot och hybridkrigföring

Intervju om vår nya antologi om hybrida hot och hybridkrigföring. Läs om hur man ska förstå och hantera gråzonens säkerhetsproblem. Läs den här: https://www.fhs.se/arkiv/nyheter/2021-04-20-ny-bok-om-hybridkrigforing.html 

Ladda hem boken gratis: http://dx.doi.org/10.5040/9781788317795

Eller köp den här https://www.bloomsbury.com/uk/hybrid-warfare-9781788319621/

Share

Ny antologi: Tankar om Defensiven

Föreliggande bok är resultatet av två fältövningar utförda av Marksektionen (vid Taktikavdelningen) på Försvars-högskolan. Exemplen är hämtade från de båda världs-krigen, Narva 1944 och Caporetto (idag: Kobarid) 1917. Exemplen rör synen på offensiv och defensiv såsom tankemodeller. Artiklarna relaterar de historiska skedena till dagens svenska Försvarsmakt som i hög grad ser offensiven som det förhärskande begreppet av det två. Fältövningar är en metod som utvecklats vid Försvarshögskolan sedan lång tid och som Marksektionen i sin tur har förfinat som undervisningsmodell för professions-nära officersutbildning. Boken är tänkt att användas som stöd i den marktaktiska utbildningen.

Jeppsson, Tommy, redaktör. Tankar om defensiven. Kungl Krigsvetenskapsakademien & Försvarshögskolan, 2018, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-8753 .

Mitt eget bidrag är ”Offensivens roll i taktiskt tänkande: Slaget vid Caporetto 1917”[The role of the offensive in tactical thinking: the case of Caporetto 1917] skrivet tillsammans med Övlt Peter Ahlström.

Share