Strategic Communication on the tactical level

Detta artikelprojekt syftar till att undersöka strategisk kommunikation på den taktiska nivån. I stället för att granska doktrin och andra hög-nivå källor kommer denna studie att fokusera på den taktiska nivån och till den relaterade erfarenheter av att kommunicera ”strategiskt” i meningen styra verklighetsuppfattningen mot ett visst mål. I och med utvecklingen av informationssamhället har en uppmärksamheten kring vad och hur vi kommunicerar ökat. Snabbt utbyte av information har gjort att vad vi gör på en plats sprids till en annan inom några sekunder varför det är uppenbart att dagens aktörer måste anpassa sig till denna ständigt föränderlig miljö. Som ett resultat har begreppet strategisk kommunikation utvecklats för att styra uppfattningar och föreställningar mot ett förutbestämt mål. Emellertid lider strategisk 33kommunikation fortfarande av konceptuell omognad och tvetydighet varför denna studie syftar till att undersöka några av de svårigheter som gäller genomförandet och verkställandet av strategisk kommunikation i den militära kontexten. De preliminära fynden visar att aktörer på den taktiska nivån ofta tenderar att distansera sig själv från kommunikationsuppgiften, argumenterandes att kommunikation är en uppgift för andra enheter eller personal samtidigt som de betonar sin egen centrala roll i att påverka och skapa attityder och uppfattningar i operationsområdet.

Share