War Studies

War Studies

“Endast genom anfall kan ett avgörande nås: Varför dominerar offensiven militärt taktiskt tänkande?” (with Övlt Peter Ahlström), Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar & Tidskrift [Proceedings and Journal of the Royal Swedish Academy of War Sciences], No 2 April/June, 2017:6-18. [OPEN ACCESS]

“”Endast genom anfall kan ett avgörande nås” – Varför dominerar offensiven militärt taktiskt tänkande?” (med ÖvLt Peter Ahlström), Working paper, juni 2016, Sektionen för markoperationer, Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan

“Global shadow war: a conceptual analysis”, Dynamics of Asymmetric Conflict, Vol. 8, Iss. 3, 2015 (with Markus Lyckman)[Link to full text of published version]
[Link to accepted version for web (PDF)]

Share