Essäsamling om markoperationer och taktik

I dagarna kom en volym med 25 essäer på temat ledning av markoperationer skrivna av officerare på högre officersprogrammet från tryckeriet. Dessa essäer är skrivna av de officerare som deltog
på Högre Officersprogrammets (HOP) valbara kurs ”Ledning av markoperationer” under vårterminen 2020.

Här återfinns innehållsförteckning och inledningen av mig och Övlt Daniel Rydberg:
Essäer om markoperationer och taktik – 2020 – TOC + inledning

Share