Ögonblicksbilder från Grundkurs Taktisk Tillämpning, Mark

Under denna vecka har vi tagit markkadetterna från Karlberg ut till Livgardet för att genomföra en kurs i Taktisk Tillämpning där andraårskadetterna får möjlighet att testa det de lärt sig teoretiskt i praktiken. På bilderna till höger ser ni exempel på både hur kursansvarig planerar dagens övningar, hur detta omsätts av kadetterna när de taktiserar, planerar och ger order samt därefter genomför det de satt sig ut att göra.

Share