Varför vill militären alltid gå till anfall?

Idag presenterades Övlt Peter Ahlström och min forskning kring militärt taktiskt tänkande på Försvarshögskolans hemsida i posten “Varför vill militären alltid gå till anfall?”. Artikeln återfinns här: https://www.fhs.se/arkiv/nyheter/2019-06-04-varfor-vill-militaren-alltid-ga-till-anfall.html

Forskningen bakom artikeln hittar du här:

(2019) “Mirror, mirror on the wall, who is the most offensive of them all? – Explaining the offensive bias in military tactical thinking”, Defence Studies, 19:2, 170-188, DOI: 10.1080/14702436.2019.1599287

(2017) “Endast genom anfall kan ett avgörande nås : Varför dominerar offensiven militärt taktiskt tänkande?”, Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, (2), pp. 6–18. Available at: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-6960

(2018) “Offensivens roll i taktiskt tänkande : Slaget vid Caporetto 1917”, in Tankar om defensiven. Stockholm: Kungl Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan, pp. 14–24. Available at: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:fhs:diva-7309.

Share